دلخوشی

شعرها و مطالبی که دوست دارم ...

واقعا شاهکار !
نویسنده : روشنا - ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
 

به نام خدا

سنگ را آب کردن
کار عشق است
آب را سنگ کردن
شاهکار صمیمانه کیست؟

 

سید علی میرافضلی


 
 
دستهایت دور است ...
نویسنده : روشنا - ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
 

به نامش

دست‌هایت دور است
دردهایت نزدیک.
 
بیخودی شاد چرا باید بود؟
زندگی وضعیت گُل به خودی است.
 
شاهنامه، آخرش هم خوش نیست
رستم قصّهء ما
تیغ بر پهلوی سهراب فرو خواهد کرد.
 
خواب مرگ است عزیز
بالش نرم تو با سنگ چه فرقی دارد؟
هیچ رؤیای قشنگی به خودت وعده نده.
 
باز در قافله باد خبرهای بدی است
یوسف انگار که در چاه پدر مانده هنوز.

دست‌هایت دور است
دردهایم نزدیک.

سید علی میرافضلی